Aktuality

Vážení rodiče, cvičenci, sportovní přátelé,

i když je stále doba, která nepřeje amatérskému sportování, tak doufáme, že v co nejbližší době se opatření rozvolní a my všichni budeme moci obléci kimona a začít opět cvičit. Vedení oddílu je stále aktivní a připravuje se na "restart". Rád bych Vás touto cestou seznámil s plánovanými opatřeními pro rok 2021 :

  • Pokud dojde k umožnění cvičení ve skupinách, mimo vnitřní prostory, tak budeme cvičit v areálu SKP, tak abychom mohli vytvořit početní skupiny (počet dle nařízení vlády). K tomuto opatření bude vytvořen na webových stránkách Tsunami tzv. rezervační systém, kde každý člen, nebo rodič potvrdí účast cvičence na konkrétním tréninku a to z důvodu zajištění odpovídajícího počtu trenérů.
  • Pokud bude umožněno i cvičení ve vnitřních prostorech, tak budou vytvořeny skupiny, jak uvnitř budovy (tělocvična, zrcadlový sál, posilovna), tak ve venkovním areálu SKP.
  • Přestože naše činnost byla vzhledem k nařízením vlády v tomto školním roce značně omezena, jsme nuceni vybírat členské příspěvky pro potřeby zachování chodu našeho klubu. Tyto budou ale pro rok 2021 sníženy o 1.000,- Kč, celkem tedy 3000 Kč/rok. Tuto částku lze uhradit ve dvou splátkách 1500/1500 (červen, září).
  • V případě uhrazení části příspěvku 1500,- Kč v prvním pololetí 2021, bude možné tohoto platícího člena nadále vést v evidenci jihočeského svazu karate JKA a zároveň mu bude umožněna bezplatná účast na příměstské letní škole karate ve dnech 12. - 16. 7.2021 v areálu SKP, stejně jako v roce minulém. 
  • Kurz JKA (příprava na zkoušky - bílý pás), bude trénovat v pondělí a ve čtvrtek od 16.00 do 17.00 hod. Poplatek 1000 Kč zůstává. Po ukončení kurzu se cvičenci, také mohou bezplatně zúčastnit letní školy.
  • Budo přípravka bude pokračovat vždy v pondělí od 16.00 - 17.00 hod (tělocvična nebo areál SKP) - dle aktuální situace. I pro tuto skupinu cvičenců platí možnost zúčastnit se bezplatně letní školy.

Vedení oddílu bude operativně reagovat na další změny v rámci rozvolňování opatření a bude Vás neprodleně informovat. Prosím o sledování Vašeho emailu, kam Vám budeme zasílat aktuální informace, webových stránek www.krate-tsunami.cz a Facebooku. V případě, že byste se rozhodli nadále nepokračovat ve sportovních aktivitách našeho klubu, prosím o sdělení této informace z důvodu vyřazení z evidence. Jsem ale přesvědčen, že těchto případů bude naprosté minimum. Všichni naši trenéři se již těší na nejbližší osobní setkání se všemi našimi cvičenci. Jsem přesvědčen, že po této nelehké době budeme všichni potřebovat zdravý pohyb více než kdykoli předtím a to především naše děti a mládež. S přáním hezkého dne. A. Zajíc

Nabízíme možnost zakoupení nových triček Tsunami. Cena 406,- Kč, pro členy klubu 300,- Kč. 106,- Kč bylo poskytnuto z dotace na podporu mládeže.